W E L K O M

website van de Apeldoornse Koren Federatie
De federatie promoot de koormuziek
binnen de gemeente Apeldoorn,

biedt service aan de aangesloten
zangkoren, en vormt een contactpunt
naar de gemeente.