Nieuws van de Korenfederatie

Impressie van de jaarvergadering op zaterdag 1 augustus 2020

Eens per jaar roept het federatiebestuur vertegenwoordigers van de aangesloten zangkoren bijeen in een jaarvergadering. Die eerder dit jaar geplande bijeenkomst was ivm Corona uitgesteld. Gelukkig mogen wij fysiek weer bijeenkomen en dus hielden wij zaterdag 1 augustus in de grote zaal van Orca onze jaarvergadering in een Corona opstelling. Al met al waren er 16 personen van 10 koren aanwezig. 6 koren waren met 2 afgevaardigden en 4 koren waren met 1 persoon vertegenwoordigd. Een score van 10 aanwezige koren van de 50 leden gaf een prima beeld van wat er allemaal leeft.

De Coronatijd heeft een grote impact op alle zangkoren in Apeldoorn en dat geldt ook voor de rest van Nederland en de wereld. In Nederland tellen ongeveer anderhalf miljoen zangers. Het merendeel zingt in koorverband. Koornetwerk Nederland heeft in Coronatijd regelmatig nieuwsbrieven verspreidt met informatie over de gevolgen die Corona heeft. Er is grote onzekerheid over de impact van aerosolen voor zangkoren.

Een rondje langs de aanwezige koren gaf het volgende beeld:

Ledenverloop

Een enkel koor heeft last van Corona gerelateerde opzeggingen. Er is ook een koor die er leden heeft bijgekregen.

Financiële gevolgen

Een enkel koor heeft de contributiebetaling 2 maanden kwijtgescholden. Maar de zaalhuur loopt voor de meeste koren gewoon door. Ook dirigenten moeten worden doorbetaald omdat zij zich ieder op zijn/haar manier blijven inzetten voor hun koor/koren en druk zijn met het bedenken van alternatieve vormen van oefenen en repeteren.

Aandachtspunten 

Tijdens de jaarvergadering werd het bestuur gevraagd/geadviseerd [1] Om meer actuele informatie over de corona gevolgen te publiceren op de website, [2] Om meer info te geven over wat het bestuur allemaal heeft gedaan om de voornemens uit het beleidsplan te realiseren.

De samenwerking met de Apeldoornse Muziekfederatie werd besproken zoals de uitgestelde Muziekfeest waarbij allerlei koren en orkesten samen een optreden verzorgen.

Bestuursverkiezing

Het bestuur kreeg geen extra bestuursleden maar wel het aanbod van enkele aanwezigen die bereid zijn het bestuur te adviseren. Daarmee zijn wij erg blij! Het bestuur werd geprezen voor zijn aanwezigheid tijdens belangrijke uitvoeringen van ledenkoren.

Platform amateurkunst Apeldoorn

Het 'Plak' is een ontmoetingsplek voor iedereen die de amateurkunst een warm hart toedraagt. Bij het platform ontmoeten organisaties en personen elkaar die de amateurkunst faciliteren, die lessen organiseren, die cursussen verzorgen, die anderszins bezig zijn met amateurkunst in Apeldoorn. Bij het platform leren zij elkaar kennen, voeren wij samen projecten uit en dragen bij aan een goed cultureel klimaat.  

Cultuurvuur

Een keer per twee maanden organiseren wij een ontmoetingsavond onder de titel Cultuurvuur. Daar kan iedereen zich laten horen, samenwerking met anderen zoeken en discussiëren over actuele en relevante thema’s. De eerste keer hielden wij het Cultuurvuur op 30 januari in zaal De Walvis van Gigant. Daar trad een zangeres op, werd optimaal gebruik van de social media toegelicht en werd veel onderling contacten gelegd. Het eerstvolgende Cultuurvuur op 24 september wordt momenteel voorbereid. Zaal De Walvis wordt dan verruild voor de Popzaal van Gigant zodat de bijeenkomst Coronaproef kan verlopen.

Het Platform heeft onlangs ingesproken op de concept Cultuurvisie 2021. Het college van B&W heeft een aantal van onze verbetervoorstellen overgenomen. De gemeentelijke Cultuurvisie is voor alle amateurkunsten van belang omdat daarin onder andere de financiële ondersteuning voor amateurverenigingen en projecten zal wordt geregeld.

R.B.