Apeldoornse Koren- en Muziek Federatie

Beste muziekvrienden

De besturen van de AMF en AKF hebben met instemming van de leden van de twee federaties van gedachten gewisseld over mogelijke vormen van samenwerking tussen de werelden van de instrumentale muziek en de zangwereld.

We denken daarbij niet meteen aan een grootse evenementen, maar eerder aan een relatief kleinschalige gezamenlijke activiteit. De besturen realiseren zich ook dat samen door koor en orkest muziekstukken uitvoeren allerlei problemen meebrengt (geschikte muziek, gezamenlijke repetities) en gaan daarom in eerste instantie uit van gezamenlijke concerten. Als daarbij ook nog gezamenlijk gemusiceerd kan worden, is dat mooi meegenomen, maar het is geen uitgangspunt.

Het is natuurlijk wel zo dat muziek rond de bevrijding (van Vera Lynn forever tot Appeltjes van Oranje) uitnodigt tot meezingen!

Mochten er wijzigingen en/of aanvullingen komen dan wordt u bijtijds hiervan op de hoogte gehouden

Bestuur Apeldoornse Korenfederatie