Subsidie

De Apeldoornse Korenfederatie:

* promoot de koormuziek binnen de gemeente Apeldoorn
* biedt service aan de aangesloten koren
* vormt een contactpunt naar de gemeente

Subsidie

Alle koren die recht hebben op gemeentelijke subsidie hebben een aantal jaren terug een brief gekregen van de gemeente met daarin genoemd de nieuwe bedragen welke in de volgende jaren worden toegekend. Deze subsidie zal worden afgebouwd

Subsidieregeling

Op 8 november 2012 heeft de gemeenteraad de Begroting Bestaand Beleid 2013 – 2016 alsmede de zomernota 2012, waarin een aantal wijzigingen op deze begroting is opgenomen, vastgesteld. Hiermee zijn de financiële kaders voor het gemeentelijke beleid in 2013 en volgende jaren duidelijk geworden.

De raad heeft besloten op de regeling amateurkunstbeoefening te bezuinigen en oplopend vanaf 2014, toe te werken naar een structurele bezuiniging van € 147.000, - vanaf het jaar 2015 (65 % van het budget van de huidige regeling).

In overzicht: bezuiniging op amateurkunstbudget
2013: 0
2014: € 49.000,-
2015: € 147.000,-
2016: € 147.000,-

Behandeld door J. van Tongeren / Gemeente Apeldoorn